Kerst en Eindejaars menu's dienen apart besteld te worden! U kan dit niet tezamen bestellen omwille van verschillende afhaalmomenten.

Privacybeleid

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door “Ambrosia Fijnkeuken”: De BV Ambrosia Fijnkeuken, met als verantwoordelijke voor de verwerking: Kurt Van den Broeck met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Stormsschranslaan 4 en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0460 070 109 (hierna: “Ambrosia Fijnkeuken BV”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe wij jouw Persoonsgegevens verwerken en welke cookies we gebruiken

Inhoudstafel

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Privacy Policy is van toepassing op elke verwerking van Persoonsgegevens door Ambrosia Fijnkeuken BV, onder meer via de website www.ambrosiafijnkeuken.be en takeaway.ambrosiafijnkeuken.be (hierna: “de Website”), alsook door élke contactname met Ambrosia Fijnkeuken en door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Ambrosia Fijnkeuken BV verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

1.2 Ambrosia Fijnkeuken BV stelt zich middels huidige Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3 De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Ambrosia Fijnkeuken BV

Artikel 2 – Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die u ons meedeelt zijn de volgende :

  • Bij het plaatsen van een bestelling: Naam, voornaam, contactgegevens (leverings-en eventueel facturatieadres, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer), eventueel aanspreking;
  • Indien u daarnaast een profiel aanmaakt: uw wachtwoord;
  • Bij het inschrijven op de nieuwsbrief: naam en e-mailadres;
  • Indien u ons contacteert met een vraag of klacht via het contactformulier: naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer en de persoonsgegevens die u zelf bijkomend meedeelt in uw bericht;
  • Indien u ons per mail of telefoon contacteert: de persoonsgegevens die u zelf meedeelt;

Bij het surfen naar de website: cookies (cfr. artikel 8).

Aritkel 3 – Doeleinden van de verwerking

Ambrosia Fijnkeuken BV zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van Ambrosia Fijnkeuken BV om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van de diensten van Ambrosia BV en de Website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd;
  • het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
  • Het beantwoorden van uw klachten en vragen met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

Wij bewaren en verwerken de Persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen u en Ambrosia BV.

Artikel 5 – Cookies

Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Ambrosia BV en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Waarom gebruiken we cookies?
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

8.4. Jouw toestemming:
Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden.

U kan de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kan tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@ambrosiafijnkeuken.be per post naar  Ambrosia Fijnkeyken BV, 2570 Duffel, Stormsschranslaan 4 of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Hey! Ben je ouder
dan 18 jaar?

Om gebruik te maken van onze aangepaste wijnen in onze webshop is de vereiste leeftijd 18 jaar.
Door deze site te betreden gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid.